Loading...
 
British EnglishRomână

Masuri insotitoare

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Masuri insotitoare

Aceste proiecte au scopul de a sprijini diverse activități care, deși nu sunt eligibile în cadrul programului central Erasmus, vor contribui în mod clar la realizarea obiectivelor sale.

 

Care sunt activitățile ce vor fi sprijinite?

Activitățile sprijinite pot fi următoarele (listă indicativă):

  • Organizarea de conferințe, seminarii și activități de formare privind cooperarea europeană în domeniul învățământului superior;
  • Studii și analize;
  • Activități de conștientizare, cum ar fi campaniile de promovare și informare, competițiile, etc;
  • Activități de informare și comunicare pentru promovarea și creșterea vizibilității activităților și rezultatelor în cadrul programului.

Înainte de depunerea candidaturii, candidații trebuie să se asigure că tema propusă nu a mai fost propusă în cadrul vreunui studiu prin programele educaționale ale Uniunii Europene.


Cine poate candida?

  • Instituțiile de învățământ superior deținătoare a Cartei Erasmus (Carta Erasmus nu este o cerință pentru instituțiile de învățământ superior din țări eligibile doar pentru a participa în proiecte multilaterale, rețele și măsuri însoțitoare Erasmus)
  • Asociații, rețele sau consorții de instituții de învățământ superior și alte organizații relevante active în domeniul învățământului superior

 

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișa programului (cu clic pe „fișa”) și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/erasmus/acm_en.htmContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro