Loading...
 
British EnglishRomână

Retele universitare Erasmus

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Retele universitare Erasmus

Rețelele universitare ERASMUS au scopul de a promova cooperarea și inovația europeană în anumite domenii specifice. Acestea contribuie la creșterea calității educației în învățământul superior, la definirea și dezvoltarea dimensiunii europene a unei anumite discipline, la dezvoltarea inovației și schimburilor de metodologii și bune practici. Aceasta se realizează prin cooperarea între instituțiile de învățământ superior din cadrul rețelei, între facultăți și departamente și pot implica asociații profesionale, întreprinderi și organizații.

 

Durata

 • Durata minimă și maximă este de 3 ani.
 • La solicitarea rețelelor, perioada de eligibilitate se poate extinde cu până la 6 luni doar în cazuri excepționale. Valoarea totală a finanțării nu se va modifica.


Cine poate beneficia?

 • Instituțiile de învățământ superior
 • Instituții publice
 • Întreprinderi
 • Asociații și alte organizații relevante active în relația cu învățământul superior
 • Organizații partenere din state care nu participă la Programul Lifelong  Learning, cu respectarea următoarelor condiții:
 • Nici solicitantul, nici organizația responsabilă cu managementul proiectului/coordonarea nu sunt parteneri resortisanți ai țărilor terțe;
 • Participarea statelor terțe este o opțiune adițională în depunerea unei candidaturi eligibile și a unui consorțiu.


Cine poate candida?

 • Instituțiile de învățământ superior deținătoare a Cartei Erasmus (Carta Erasmus nu este o cerință pentru instituțiile de învățământ superior din țări eligibile doar pentru a participa în proiecte multilaterale, rețele și măsuri însoțitoare Erasmus)
 • Instituții publice, întreprinderi, asociații și alte organizații relevante active în relația cu învățământul superior

 

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișa programului (cu clic pe „fișa”) și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/erasmus/academic-networks_en.htm

ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=211&d=42&menu=159

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro