Loading...
 
British EnglishRomână

Despre noi

Image                                                               Image  

 

ERASMUS OPEN DOORS DAY

 

     Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității din Oradea organizează joi, 13 octombrie 2022, începând cu ora 16.00, în sala de conferințe a Bibliotecii universității (parter), o sesiune generală de informare despre stagiile Erasmus+ dedicate studenților, care va fi urmată de sesiuni organizate la nivelul fiecărei facultăți.

        În cadrul evenimentului, reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale vor oferi informații privind procesul de selecție pentru participarea la mobilități, avantajele participării la programul Erasmus+, precum și poveștile de succes ale studenților care s-au întors recent dintr-o mobilitate Erasmus+.

       La sesiune vor participa și studenții Erasmus+ de la instituțiile partenere care se află în prezent în mobilitate la universitatea noastră, pentru a prezenta detalii cu privire la universitatea lor.

 

Departamentul de Relatii Internationale

Tel.: 0259/408.181
Email: dri at uoradea.ro, cburan at uoradea.ro

Birou Programe Internationale

Tel.: 0259/408.183
Email: erasmus at uoradea.ro

 

Departamentul de Relații Internaționale are rolul de a asigura deschiderea internațională a Universității din Oradea, de a promova mobilitățile de studenți, cadre didactice și nedidactice și cercetători și de a sprijini inițiativele de proiecte internaționale în cadrul programelor Erasmus+ și CEEPUS.

Departamentul de Relații Internaționale are următoarele atribuții:

  • Încheierea de acorduri de colaborare cu parteneri din străinătate;
  • Oferirea de informații potențialilor parteneri din străinătate;
  • Promovarea programelor de mobilități (Erasmus, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc.);
  • Consilierea studenților și a cadrelor didactice și nedidactice înainte, în timpul și la întoarcerea din mobilități internaționale;
  • Promovarea internațională a ofertei de studiu a universității, în vederea atragerii de studenți străini;
  • Sprijinirea inițiativelor de proiecte internaționale cu finanțare europeană;
  • Elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru studenții Erasmus și internaționali.

Erasmus Incoming Students

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro