Loading...
 
British EnglishRomână

Erasmus Programe Intensive

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Erasmus Programe Intensive

Un program intensiv (IP) este un program scurt de studii (cu o durată cuprinsă între 10 zile pline consecutive și 6 săptămâni de lucru consacrat unei teme) care reunește studenți și cadre didactice dintr-o instituție de învățământ superior din cel puțin trei țări participante, cu scopul de a:

  • Încuraja predarea eficientă și multinațională a unor materii specializate, care altfel nu ar fi predate deloc sau numai într-un număr foarte restrâns de instituții de învățământ superior;
  • Permite studenților și profesorilor să conclucreze în grupuri multinaționale și să beneficieze în acest fel de condiții de învățare și predare speciale, care nu sunt disponibile intr-o singură instituție, precum și să descopere noi perspective asupra temei studiate;
  • Permite cadrelor didactice să facă schimb de idei privind conținutul cursurilor și noile abordări curriculare și să testeze noi metode de predare într-un context internațional.

Cine poate beneficia 
Studenți și cadre didactice din instituțiile participante la IP


Cine poate candida 
Instituția de învățământ superior coordonatoare a IP (care trebuie să dețină o Cartă universitară Erasmus), în numele instituțiilor participante la IP (toate deținătoare ale unei Carte universitare Erasmus).


Cum se candidează: 
Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Națională.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișa programului (cu clic pe „fișa”) și pe paginile:

EACEA:  http://ec.europa.eu/education/erasmus/ip_en.htm

ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=156&d=42&menu=Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro