Loading...
 
British EnglishRomână

Erasmus Outgoing Students

Relatii Internationale  »  Erasmus mobilități  »  Erasmus Plus - Mobilități - Studenți  »  Erasmus Outgoing Students

 

MOBILITATI PENTRU STUDENTI 2024-2025

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu de studiu și în orice ciclu (licență/master/doctorat). Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea de mobilitate să fie compatibila cu nevoile studenților în materie de învățare și de dezvoltare personală.

Mobilitățile studențești prin programul Erasmus+ sunt de patru tipuri:

 • de studiu (Student Mobility for Study - SMS);
 • mobilitate mixtă de studiu – combinație între o mobilitate fizică și o componentă virtuală (Blended Intensive Programme);
 • de plasament de scurtă durată / mobilitate doctorală (Doctoral mobility) ;
 • de plasament/stagii practică (Student Mobility for Traineeship/Placement - SMP).

Criterii generale de selecție:

 • candidații trebuie să fie înmatriculați la UO la un program de studiu ce conduce la diploma de licență, master sau doctor, atât la momentul selecției, cât și pe toată durata mobilității;
 • în cazul mobilităților de studiu, studenții înmatriculați la studii de licență trebuie să fi absolvit cel puțin primul an de studii universitare la momentul începerii mobilității. Această condiție nu se aplică în cazul mobilităților de plasament;
 • să aibă rezultate academice bune în anii universitari anteriori;
 • să facă dovada cunoașterii limbii de studiu de la universitatea pentru care candidează sau a unei limbi de circulație internațională agreată de partener în cadrul interviului; EU Academy va pune la dispoziția studenților selectați pentru o mobilitate prin programul Erasmus un instrument – platforma OLS (Online Linguistic Support) pentru participarea la cursuri de limbă online și pentru evaluarea cunoștințelor de limbă;
 • mobilitatea de studiu trebuie să facă parte din schimbul de studenți specificat în  acordul bilateral Erasmus semnat de instituțiile partenere și la nivelul de studii la care studentul este înmatriculat la UO;
 • foștii beneficiari ai unei mobilități de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus+ se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni/ciclu de studii;
 • în cazul studenților străini participanți la selecție, mobilitățile spre țara de origine nu vor avea prioritate;
 • studenții în an terminal pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

Selecțiile pentru bursele Erasmus au loc, de obicei, în luna martie în fiecare an pentru următorul an universitar. Data, ora și locul sunt stabilite de fiecare Comisie Erasmus a facultății în parte. De asemenea, fiecare facultate poate impune condiții specifice pentru selecția și departajarea studenților candidați. În cazul in care locurile nu au fost ocupate, există posibilitatea să se organizeze noi sesiuni de selecții.

Studenții pot beneficia de maxim 12 luni de mobilitate pe parcursul fiecărui ciclu de studii (licență, master, doctorat), cu excepția studenților înmatriculați la studii de medicină, medicină dentară sau arhitectură, care pot beneficia de 24 de luni de mobilitate pe parcursul studiilor de licență;

Mobilitățile de studiu vor acoperi o perioadă de 4-5 luni (un semestru) cu posibilitate de prelungire, extinderea mobilității de studiu cu încă 4-5 luni (un semestru) în anul universitar în curs.

Mobilitățile de studiu mixte – Blended Intensive Programme - O noutate a programului Erasmus+ 2021-2027 este introducerea programelor intensive mixte – blended intensive programmes (BIP). Un BIP este un program conceput de instituții de învățământ superior din cel puțin trei țări ale programului Erasmus+. Un BIP include atât o activitate fizică, cuprinsă între 5 și 30 zile, cât și o componentă online obligatorie, a cărei durată nu este specificată.

Mobilitățile de practică/plasament de scurtă durată / mobilitate doctorală (Doctoral mobility), doctoranzii pot beneficia de o mobilitate de practică de scurtă durată o perioadă de 5 -14 zile sau între 15 – 30 de zile, respectiv mobilități de practică de lungă durată de 2 – 12 luni.

Mobilitățile de practică/plasament vor acoperi o perioadă de minim 2 luni cu posibilitate de prelungire cu încă o lună. Perioada de stagiu (activități practice) la care studentul Erasmus participă în instituția parteneră nu poate fi mai mică de 2 luni. Mobilitățile de tip stagiu de practică pentru studenți pot fi întrerupte de perioade de vacanță la instituția gazdă, dar acestea nu vor fi luate în considerare la calcularea duratei minime a stagiului.

Mobilitatea

Cei selectați pentru a beneficia de o bursă de studiu/plasament Erasmus au obligația să confirme locul obținut (prin e-mail sau printr-o declarație depusă la Departamentul de Relații Internaționale), pentru a se putea face oficial nominalizările către instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care, din varii motive, doresc sa renunțe la bursa Erasmus, trebuie să anunțe Departamentul de Relații Internaționale în scris în cel mai scurt timp posibil.

În vederea participării la mobilități, înaintea semnării contractului financiar cu UO, studenții vor prezenta următoarele documente:

 • adeverința eliberată de facultate care atestă faptul că aceștia sunt integraliști după ultima sesiune de examene pentru a semna contractul financiar cu UO;
 • un atestat sau vor face dovada cunoașterii limbii de studiu de la universitatea pentru care candidează sau a unei limbi de circulație internațională agreată de partener
 • Learning Agreement/Training agreement (contractual de studii/practică) completat împreună cu responsabilul cu relațiile internaționale din cadrul facultății și semnat de student și cele două instituții partenere.

Studenții selectați pentru a participa la o mobilitate Erasmus+ au dreptul de a solicita modificări ale LA într-un termen de maxim 5 săptămâni de la începerea mobilității, prin completarea și transmiterea către UO a documentului LA – During the mobility.

Studenții aflați în mobilitate pot solicita o extindere a perioadei prin completarea formularului corespunzător. Solicitarea va fi transmisă Departamentului de Relații Internaționale cu minim o lună anterior încheierii perioadei specificate în contractul financiar. Aceasta poate fi acordată doar în limita bugetului aferent și a numărului de luni de mobilitate specificate în contractul inter-instituțional.

Studentul Erasmus este scutit de plata taxelor de școlarizare la universitatea parteneră. Totuși, acestuia i se poate solicita plata unor servicii (ex.: fotocopii, diverse asigurări, taxă de membru la uniunea studenților etc.), dar numai la nivelul costurilor pentru studentul local. Dacă studentul plătește taxă de școlarizare la universitatea de origine, el va continua să plătească și pe durata mobilității Erasmus. Studentului nu i se va cere niciun fel de taxă legată de organizarea sau administrarea mobilității sale.

Bursele acordate studenților de către UO vor continua să fie plătite acestora pe durata mobilităților ca studenți Erasmus la universitatea parteneră, precum și pe durata primului semestru după întoarcerea din mobilitate.

Perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu de la universitatea de origine. Studentul beneficiază de recunoașterea academică totală a perioadei de studiu/stagiu încheiate la universitatea parteneră, precum și a rezultatelor obținute la examene și alte forme de verificare.

Pentru disciplinele aferente studiilor la UO ale căror credite nu pot fi echivalate în urma mobilității, refacerea în anii următori de studiu va fi scutită de plata taxei de refacere.

Studenții de pe locurile bugetate care au desfășurat o mobilitate și au promovat toate disciplinele contractate în LA își mențin locul bugetat în anul următor.

Studenții care anterior plecării în mobilitatea au avut bursă de merit/performanță și au promovat toate disciplinele contractate în LA își păstrează această bursă în semestrul următor venirii din mobilitate.

Calculator granturi SM EPlus

Burse de studiu Erasmus pentru studenți

 

Documente ERASMUS mobilitate de studiu începând cu anul universitar 2024-2025

Mobilitati Studiu:

 1. Informatiile generale studiu
 2. Online learning_agreement_study_mobility
 3. Online learning_agreement_study_mobility_international
 4. Online learning agreement for studies phD
 5. Changes to the Learning agreement
 6. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 7. Declaratie de evitare a dublei finantari
 8. Declaratie privind prelucrarea datelor personale
 9. Carta Studentului Erasmus RO
 10. Erasmus student charter EN

Mobilitati Studiu BIP:

 1. Informatiile generale
 2. Online Learning Agreement study mobility BIP
 3. Declaratie de evitare a dublei finantari
 4. Declaratie privind prelucrarea datelor personale
 5. Carta Studentului Erasmus RO
 6. Erasmus student charter EN

Mobilitati de plasament:

 1. Informatiile generale plasament
 2. Training agreement
 3. Training agreement-changes
 4. Transcript of work
 5. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 6. Declaratie de evitare a dublei finantari
 7. Declaratie de date personale
 8. Carta Studentului Erasmus RO
 9. Erasmus student charter

Documente ERASMUS mobilitate de studiu începând cu anul universitar 2023-2024

Mobilitati Studiu:

 1. Informatiile generale
 2. Online learning_agreement_study_mobility
 3. Changes to the Learning agreement
 4. Online learning_agreement_study_mobility_international
 5. Online learning agreement for studies phD
 6. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 7. Declaratie de evitare a dublei finantari
 8. Declaratie privind prelucrarea datelor personale
 9. Carta Studentului Erasmus RO
 10. Erasmus student charter EN

Mobilitati Studiu BIP:

 1. Informatiile generale
 2. Online Learning Agreement study mobility BIP
 3. Declaratie de evitare a dublei finantari
 4. Declaratie privind prelucrarea datelor personale
 5. Carta Studentului Erasmus RO
 6. Erasmus student charter EN

Mobilitati de plasament:

 1. Informatiile generale plasament
 2. Training agreement
 3. Training agreement-changes
 4. Transcript of work
 5. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 6. Declaratie de evitare a dublei finantari
 7. Declaratie de date personale
 8. Carta Studentului Erasmus RO
 9. Erasmus student charter

 

Documente ERASMUS mobilitate de studiu începând cu anul universitar 2022-2023

 1. Informatiile generale

2.1. Learning agreement study mobility/ Changes to the Learning agreement

2.2. Learning agreement study mobility international / Changes of Learning agreement study mobility international

 1. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 2. Experienta Erasmus
 3. Declaratie de evitare a dublei finantari
 4. Declaratie de date personale
 5. Declaratie COVID-19
 6. Erasmus student charter

Documente ERASMUS mobilitate de studiu începând cu anul universitar 2021-2022

 1. Informatiile generale studiu
 2. Learning agreement
 3. Changes to the Learning agreement
 4. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 5. Experienta Erasmus
 6. Declaratie de evitare a dublei finantari
 7. Declaratie de date personale
 8. Declaratie COVID-19

 

 

Bursele de plasament Erasmus pentru student

Documente ERASMUS mobilitate de plasament începând cu anul universitar 2022-2023

 1. Informatiile generale plasament
 2. Training agreement / Changes to the Training agreement/After mobility
 3. Orientari privind modul de utilizare a Contractului de studiu pentru stagiile de plasament
 4. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 5. Transcript of work
 6. Experienta Erasmus
 7. Declaratie de evitare a dublei finantari
 8. Declaratie de date personale
 9. Declaratie COVID-19
 10. Erasmus student charter

 

Documente ERASMUS mobilitate de plasament începând cu anul universitar 2021-2022

 1. Informatiile generale
 2. Training agreement 
 3. Changes to the Training agreement
 4. Formularul de cerere de prelungire a stagiului Erasmus
 5. Transcript of work
 6. Experienta Erasmus
 7. Declaratie de evitare a dublei finantari
 8. Declaratie de date personale
 9. Declaratie COVID-19

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro