Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

 

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), actualizare 20182018-2019,  2017-2018 actualizare cap.I și cap.II, 2017-2018, 2016-2017, norme, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
II.11. Regulament de organizare si funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității scanat
II.41. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic
 
 

III. METODOLOGII

III.2. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat scanat
III.3. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronic
III.4. Metodologia de echivalare si recunoastere a perioadelor de studii scanat2019-2020
 
 

IV. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Proceduri de sistem

4. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc
5. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
6. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
7. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc
8. SEAQ_PS_DAC_08 - Procedură de sistem privind monitorizarea activităților didactice scan/doc
 
 

Proceduri operaționale

1. SEAQ-PO-DAC-01 - Procedura operațională privind procesul de lucru al Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ şi cercetarescanat
2. SEAQ_PO_DAC_02 - Procedura operațională privind activitatea Consiliului Calității
3. SEAQ_PO_SSV_04 - Procedură operațională privind monitorizarea traseului profesional al absolvențilorscanat
4. SEAQ_PO_DGA_01 - Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
5. SEAQ_PO_DPPD_01 - Procedura operațională privind înscrierea, admiterea, desfășurarea, finalizarea și certificarea programului de formare psihopedagogică
 
 

IV.a. Proceduri generale/administrative

IV.a2. SEAQ-PA-U.05 - Procedura privind primirea donaţiilor de cărţi şi reviste în Biblioteca Universităţii din Oradea - PDF/DOC
 
 

IV.b. Proceduri de evaluare

IV.b2. SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu pdf/docHS privind aplicarea în 2018
 
 

IV.c. Proceduri de lucru

 
 

IV.d. Proceduri ale Direcției Economice

 

IV.e. Proceduri ale Direcției General-Administrative

 

IV.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

 

V. REGLEMENTĂRI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

 
 

VI. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

VII. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT

 

VIII. REGLEMENTĂRI INTERNE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro